Muratlı Geri Dönüşüm

Bunları Biliyor musunuz?

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri Dönüşüm
Atıkların fiziksel  ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil hammadde olarak üretim sürecine sokulmasıdır.

Tekrar Kullanım
Atıkların toplama ve temizleme dışında hiç bir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasıdır.

Geri Kazanım
Geri dönüşüm ve tekrar kullanımı kapsayan üst kavramdır. Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir.
Yılda 1 Milyon Ton atık geri kazanılmaktadır.

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Evsel katı atıkların % 68 ' ini organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturmaktadır. Uygun şekilde depolanmamış çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır. Türkiye' de çöp miktarının yaklaşık % 15-20' sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.

Hangi Kağıtlar Geri Dönüşür?

Gazete, dergi ve mecmualar, defterler, kitaplar, kataloglar, prospektüsler, kartonlar, formlar, bilgisayar kağıtları, sigara paketi kağıtları, plastik içermeyen bisküvi, sakız vb. Kağıtları, not kağıtları, kağıt torbalar geri dönüşümü mümkün olan kağıtlardır.

Hangi Kağıtlar Geri Dönüşmez?

Yağlı ve ıslanmış kağıtlar, duvar kağıtları ,yapıştırma bantları, karbon ve faks kağıtları, manyetik bant ve kartlar, yapışkanlı ve mumlu kağıtlar, kaplama kağıtları,tuvalet kağıtları,kağıt mendiller,havlu mendiller hijyen mendillerinin geri dönüşümü mümkün değildir.

Kağıt Geri Dönüşümünün Faydaları Nelerdir ?

Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini % 35, su kullanımını % 45 azaltabilmektedir.

1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman;

» 16 adet çam ağacını kesilmekten kurtarabilir
» 12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksitin bertaraf edilmesi,
» 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
» 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması,
» ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
» kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil
» tasarrufu, 2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,
» 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kw/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.

Kağıt Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Kağıt öncelikle kağıt çamurunun hazırlanması için, su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içinde lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine tutulur. Mürekkep ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır. Kağıt, insanlığın önemli ihtiyaç maddelerinden biri olup, kağıt sanayinin gelişmesi bir ülkenin sanayi ve kültürel gelişmişlik düzeylerinin belirleyici etmenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Eğer, belirli miktardaki kağıt sürekli olarak geri kazanılırsa, son kullanılma limitlerine çok kısa bir süre içinde ulaşılır. Her geri kazanımda, liflerin boyu kısalır ve liflerin yapışması için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kağıt üretilemez.

Kağıtlar Geri Dönüştürülerek Neler Elde Edilir ?

Kağıt ve kartonlar  geri dönüştürülerek yine kağıt ve karton elde edilir, ayrıca içecek kartonları olan lamine kartonlar, %80 kağıttan ve az bir oranda polietilen ve alüminyumdan oluşmaktadır. Kullanılmış lamine karton yüksek sıcaklıkta preslenerek yoğunlaştırılıp masa, sandalye, dolap gibi mobilya üretiminde ve aynı zamanda  kağıt hammaddesi olarak da kullanılabilmektedir.