Çevre Politakımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

MURATLI GERİ DÖNÜŞÜM olarak geri dönüşüm Sektöründe yer alırken atıkların geri dönüşümü ile ilgili hizmetlerimizde, çevrenin korunması ile ilgili gösterdiğimiz tüm çabalarımız ve ilişkilerde dürüstlüğü bir değer kabul ederek çevre yönetim sistemimizi mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte işbirliği içinde geliştirip koruyacağımızı,

Ürün Ham madde ve bunların kullanımında, teknoloji seçiminde, doğal kaynak kullanımı dahil israfın önlenmesi, çevremizin korunması ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine ve çevreye yeniden kazandırılmasının sağlanmasını ana hedefimizdir.

Belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz ışığında sistamatik olarak çalışmalarımızı gözden geçirip değerlendireceğimizi, Çevre Yönetim Sisteminin gelişmesini ve bu istikamette insan sağlığının korunmasını, ekip üyelerimizle birlikte çevresel bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem veriyoruz.

Hizmet ve faaliyetler sırasında, çevreye, insanlara ve doğaya olumsuz etkilerini bertaraf ederek işlerimizi çevre etkilerine uygunluğunu göre yapmaktayız, geri dönüşümün önemini, çevre etkileşiminin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini çevre mevzuatı ve idari düzenlemelerine uyulmasını, hedef ve amaçlar doğrultusunda çalışmalarımız organize etmekteyiz.